La regidoria d’Educació,Cooperació, Drets i Feminismes ha impulsat la creació d’aquesta oferta de treball, que gestionarà el Servei d’Intermediació Laboral de l’Imo, amb l’objectiu també que persones, especialment dones, que s’hagin quedat sense feina durant la pandèmia i tinguin experiència com a cuidadores tinguin de nou ocupació

La regidoria d’Educació, Cooperació, Drets i Feminismes de l’Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Ocupació, ha obert una borsa de treball per a persones que es dediquen a cuidar infants. Aquesta iniciativa, que es gestionarà per mitjà del Servei d’Intermediació Laboral de l’Imo, té un doble objectiu: “Afavorir l’ocupació de persones, especialment dones, que s’han quedat sense feina com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 o treballaven en condicions precàries, i, de l’altra, donar resposta a les necessitats que es preveu que tindran les famílies amb les quarentenes que s’han de realitzar si es detecten positius Covid-19 a les escoles”, ha explicat la tinent d’alcalde i regidora d’Educació Sandra Castro.

Les famílies que ho desitgin podran inscriure’s a la web de l’Imo i entrar en el procés per contractar una les persones inscrites a la borsa. “Des del Servei d’Intermediació Laboral de l’Imo es realitzarà una preselecció dels candidats/es i es facilitarà tot el procés a les famílies fins a la contractació de la persona escollida”, ha explicat la tinent d’alcalde i regidora d’Ocupació i Responsabilitat Social, Anna Campos, qui també ha assenyalat que “es facilitarà que les famílies, si ho desitgen, puguin fer les entrevistes als candidats/es en dependències de l’Imo”.

Les persones que optin a la borsa de cuidadors/es han d’acreditar experiència en la cura de menors. És valorarà tenir habilitats socials i comunicatives per al tracte amb els infants, responsabilitat, iniciativa i capacitat d’organització i un bon nivell d’expressió oral en llengua catalana.

En aquest sentit, les tasques que hauran de fer els cuidadors/es d’infants són:

1. Jugar i aprendre tenint en compte les habilitats de l’infant.

2. Mantenir els hàbits i les rutines de l’escola.

3. Afavorir l’autonomia de l’infant

4. Animar els nens a participar en activitats com el dibuix o la pintura, la narració de contes i els jocs.

5. Oferir estímuls i propostes atractives de joc.

6. Prestar molta atenció a la higiene en tot moment, per exemple a l’hora de la preparació d’àpats i menjars dels nens més petits .

Per optar a aquesta borsa és requisit, a més de l’experiència, disposar del certificat de delictes de naturalesa sexual vigent, un requisit que han de complir totes les persones que treballen amb menors.

Per inscriure’s a la borsa es valorarà la formació de monitor/a de menjador, monitor/a d’activitats extraescolars, monitor/a de lleure, educador/a d’infantil o primària i/o tècnic/a d’educació infantil.

Des de la regidoria d’Educació i també des de l’Imo es farà difusió d’aquesta borsa específica per a Cuidadors/es d’Infants entre les escoles bressol, escoles de primària, associacions de famílies de la ciutat, entitats i grups de dones i col·lectius de persones migrades.

[ff id="3"]