La delegació de les funcions de l’Alcaldia serà efectiva entre l’1 i el 22 d’agost

Els tinents d’alcalde Jordina Freixanet, Sandra Castro i Toni Postius seran les alcaldesses i alcalde accidentals aquest estiu. Així ho estableix el decret signat pel paer en cap, Miquel Pueyo, el qual preveu els regidors que exerciran les funcions de l’Alcaldia, en aplicació de l’article 23.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

El calendari de la delegació de l’Alcaldia, entre l’1 i el 22 d’agost, és el següent:

De l’1 al 8 d’agost (ambdós inclosos), Jordina Freixanet Pardo.

Del 9 al 15 d’agost (ambdós inclosos), Sandra Castro Bayona.

Del 16 al 22 d’agost (ambdós inclosos), Toni Postius Terrado.

El mateix decret també ha nomenat els funcionaris que exerciran les tasques de Secretaria General, Intervenció i Tresoreria durant el període de vacances.

[ff id="3"]