Han de permetre la construcció de l’Institut de Cappont i l’ampliació de l’Escola Camps Elisis

La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida ha informat favorablement la cessió de dos finques municipals a la Generalitat per a la construcció d’equipaments educatius. Un dels expedients és la mutació demanial del solar del carrer del Riu Besos 11, on es bastirà l’Institut de Cappont, com ha remarcat Toni Postius, una llarga reivindicació del barri. La redacció i construcció del projecte és a càrrec del Departament d’Educació de la Generalitat.

L’altre solar que se cedirà es troba al carrer Santa Cecília i es destinarà a l’ampliació de l’Escola Camps Elisis. El nou àmbit de l’escola comprendrà el centre actual fins al pavelló de l’Antorxa, incloent unes casetes de jardineria situades en la part del darrere. La intenció és que dins de la mateixa actuació també es restauri i reformi el pavelló que, no obstant a això, manté la titularitat municipal.

En la mateixa comissió, s’ha informat favorablement el conveni de col·laboració entre la Paeria i la Generalitat per construir un nou baixador de la línia de La Pobla de Segur al Camí de Grenyana, que donarà servei al Polígon Industrial El Segre.

Aquesta actuació, que es portarà a aprovació del pròxim Ple, està vinculada a la projectada supressió per part de la Generalitat dels tres passos a nivell que queden al Camí de Grenyana i a la construcció d’un pas elevat. A causa de la manca de consens veïnal per fixar el punt del pas elevat s’ha optat per tirar endavant la creació del baixador, que forma part dels projectes finançats per la Unió Europea dins dels fons Next Generation. El primer tinent d’alcalde Toni Postius ha remarcat que la realització del baixador no hipoteca en cap cas la supressió dels passos a nivell o del pas elevat, que queden en stand by i s’abordaran més endavant, a l’espera d’assolir un major consens amb els residents de la zona.

Postius ha explicat que la nova parada, a més de beneficiar treballadores i treballadores del Polígon El Segre, també obre oportunitats per al Parc de La Mitjana i per a la reactivació del Molí de Cervià. El baixador consistirà en una vorera al nivell de la via ferroviària i, a més, s’habilitarà un petit aparcament. Aprofitant l’obra, s’hi construirà un tram de vorera amb enllumenat que arribarà fins a l’avinguda de la Indústria.

La Comissió ha informat favorablement el projecte d’expropiació d’uns terrenys situats al carrer Palauet que ja formen part del Vial de Víctor Torres. Aquest tràmit resol el pas de titularitat privada a pública d’una porció de terreny que havia quedat pendent en el procés de construcció del vial, ara fa més de deu anys

[ff id="3"]