El candidat a Paer en Cap, Toni Postius, ha proposat una nova licitació de la concessió del servei de transport públic per millorar-ne l’eficiència

Postius aposta per licitar un nou plec per abordar inversions i millores al servei

El candidat a Paer en Cap, Toni Postius, proposa licitar un nou contracte del servei de transport públic de la ciutat per “fer-lo més eficient, millorar-ne el servei i recuperar els passatgers d’abans de la pandèmia”. El contracte actual es troba prorrogat i des de Junts apostem per un contracte nou, eficient i que millori el servei que ara es troba en situació deficient.
Postius ha explicat que un nou contracte permetrà “millorar les freqüències i incloure nous serveis com el de bus nocturn. Un nou contracte que estigui ben estructurat, sigui eficient i tingui un cost assumible per les arques municipals”. Postius ha reblat que “cal estudiar i reformular aquelles línies que ara no són eficients i que no estan donant el servei que és útil pel ciutadà”. A més, Postius ha explicat que el nou plec “contemplarà adaptar els horaris dels treballadors, doncs actualment el servei de bus urbà acaba abans de finalitzar la jornada laboral del sector serveis, com per exemple, la restauració“.

Disposar d’un nou contracte, amb una flota de vehicles renovada on tots els vehicles siguin elèctrics o híbrids i que tinguin un impacte menor sobre el medi ambient. A més, es disposarà de més freqüències de pas, també els caps de setmana. Aquest nou servei d’autobusos inclourà altres serveis addicionals com és l’ampliació del transport a la demanda a l’Horta de Lleida per fer-ne el desplegament per tota l’Horta de Lleida. Aquest nou contracte ha de ser prou flexible per a adaptar-lo a les necessitats creixents de la ciutat, a la zona de l’Àrea Residencial Estratègica i zones d’expansió com la Copa d’Or.

Postius ha recordat que una assignatura pendent pel que fa al transport públic és “que totes les parades disposin d’un espai amb marquesines, bancs i pantalles informatives, que disposin de la informació actualitzada al minut i que estiguin coordinades amb la informació de l’aplicació mòbil”.
Postius ha conclòs que cal disposar “d’un servei de transport públic a l’alçada de la ciutat que tenim, necessitem un servei d’autobusos que connecti els polígons industrials, i també el futur polígon de Torreblanca-Quatre Pilans amb el centre, però també que apropi els barris al centre, amb una freqüència de pas que faciliti el seu ús i que això permeti reduir l’excés de vehicles al centre de la ciutat”.

Finalment, Postius ha explicat que aquest contracte inclourà el servei “d’autobusos llençadora des dels diferents aparcaments dissuasius que tenim a la ciutat, i dels nous que es puguin projectar, per tal de facilitar la mobilitat des dels diferents barris al centre de la ciutat“.

Lleida, 14 de maig de 2023

[ff id="3"]