El candidat a Paer en Cap, Toni Postius, acompanyat dels membres de la candidatura de Junts, ha presentat la proposta de remodelació de la Plaça Sant Joan

El candidat a Paer en Cap, Toni Postius, acompanyat dels membres de la candidatura de Junts, ha presentat la proposta de remodelació de la Plaça Sant Joan. Postius ha explicat que aquesta plaça “actualment és poc funcional, la quantitat d’elements que suposen obstacles i les barreres arquitectòniques, així com la poca ombra i el ciment, la fan una plaça dura, poc familiar i en definitiva, un espai central molt poc aprofitat”. Postius ha presentat la proposta “perquè ens trobem en un moment cruïlla per aquest espai, en pocs mesos acabarà la concessió de l’aparcament subterrani que hi ha a la plaça, i a l’hora de redactar una nova concessió, hem de tenir molt clar quin és el futur que volem per aquest espai”.

D’acord amb els plecs de la concessió actual de l’aparcament de la Plaça Sant Joan, aquesta concessió finalitza el pròxim 28 de gener de 2024. Postius ha explicat que “durant aquest mandat hem fet els passos previs per la finalització d’aquest contracte, nomenant un interventor tècnic del contracte per tal d’abordar-ne una nova concessió”. Per això, el que es proposa ara és una nova concessió que contempli l’arranjament integral de la plaça i també la millora de l’aparcament subterrani que ja hi ha actualment sota la plaça “fent-lo més segur, accessible i incorporant les noves tecnologies”. Aquesta proposta contempla que la inversió necessària per tirar endavant aquest projecte s’assumeixi via la concessió administrativa i l’explotació de l’aparcament, i per tant, que part del cànon a assumir per part del concessionari reverteixi en aquestes millores per la ciutat que podran gaudir tots els lleidatans i lleidatanes, ha explicat Postius.

Postius ha dit que “volem una plaça per la gent, una plaça per viure-la, que sigui amable i accessible, que fomenti la vida cultural, lúdica i social i en definitiva que sigui un espai de trobada per entitats, associacions i veïns i veïnes”.

La proposta que s’ha presentat avui, és una proposta que contempla l’eliminació dels elements que suposen obstacles per convertir-ho en un espai diàfan, agradable, obert i lluminós. És una proposta que incorpora elements per combatre el canvi climàtic, generant espais verds i renaturalitzant de forma progressiva les places dures i els espais de formigó.

Postius ha apuntat que “incorporarem espais d’arbrat, d’ombra i de descans, que permetin gaudir de la plaça tots els mesos de l’any. Per això plantegem la col·locació de grans jardineres amb arbres i arbustiva, plantes i flors, i que incorporin bancs que permetin el descans a l’ombra”. En aquesta voluntat de generar espais d’ombra i de refugi climàtic, Postius ha proposat “la instal·lació d’ombreig retràctil a tota la zona de la plaça per poder rebaixar la temperatura, especialment en hores de molta calor” i a més “col·locar paviment reductor de l’efecte de calor, aquest tipus de paviment és una prova pilot que s’està fent en grans ciutats i que permet disminuir fins a 15º la temperatura de l’asfalt, disminuint també la sensació de calor i també té un efecte sonoreductor, per minimitzar l’impacte acústic”. Aquest model s’està implantant en ciutats com Barcelona o Murcia que formen part del projecte Life Heatland que treballa per disminuir l’efecte de les illes de calor, el que suposa una millora de la qualitat de vida i del benestar de les persones.

En aquest espai també s’hi proposa reordenar les terrasses dels locals d’oci i restauració per fer-ho compatible amb la vida al carrer, així com la instal·lació de jocs infantils adaptats i inclusius.

Finalment, Postius ha conclòs que “aquesta remodelació permetrà tenir una plaça neta, endreçada, àgil i funcional. És una oportunitat que no volem deixar passar”.

[ff id="3"]