El candidat a Paer en Cap, Toni Postius, acompanyat de les candidates Violant Cervera, Rosa Jové i Cris Polina, i d’altres membres de la candidatura de Junts, ha proposat la creació d’una targeta social per una atenció personalitzada, àgil i eficient

Junts fa una clara aposta per la salut emocional i per això crearà la regidoria de Benestar Emocional i Qualitat de Vida

El candidat a Paer en Cap, Toni Postius, ha proposat aquest matí la creació de la ‘Targeta Social’ per oferir als ciutadans una atenció personalitzada, ràpida i eficient. Aquesta targeta serà de caràcter unipersonal, per a totes aquelles persones usuàries dels serveis socials. En aquest sentit, seran beneficiàries de la targeta social les persones dependents, els infants amb risc, els joves vulnerables, les famílies en situació de pobresa, les persones amb malalties mentals, així com, totes aquelles persones amb qualsevol necessitat o dependència.

Postius ha explicat que aquesta targeta el que permetrà és “facilitar la millor atenció individual a l’usuari però també facilitar al treballador social la seva tasca d’avaluació, diagnosi i seguiment de les persones ateses”. A més, per Postius, aquesta targeta permetrà “la desburocratització del sistema, així com la racionalització dels serveis i de les ajudes per adaptar-los en cada moment i en cada persona”.

Postius ha explicat que a Junts “estem a punt per a l’atenció a les persones, una atenció que ha de partir de l’empatia i ha de ser capaç de posar-se a la pell de les persones més vulnerables”. Per això, “tots els ciutadans tindran identificat el seu treballador social de referència, que a través d’aquesta targeta podrà coordinar l’atenció personal de qualsevol necessitat que tinguin”.

Pel que fa als serveis socials, Postius ha explicat que ens trobem amb una administració que té molts departaments i que cadascun d’aquests departaments organitza els barris administrativament de diferents maneres. Això el que provoca és que una persona d’un barri determinat tingui dos o tres persones de referència a l’Ajuntament en funció de la necessitat que tingui, ja sigui a nivell de salut, a nivell educatiu o a nivell social. Per això, des de Junts, proposem “la reorganització dels límits administratius per tenir uns serveis públics ordenats i que el ciutadà sàpiga en tot moment qui és la seva persona de referència”. En aquest sentit, s’avaluarà la suficiència de personal i s’ampliarà si és necessari, així com s’adequaran els espais que es disposen a cada barri, reorganitzant tots els serveis i traient-los dels centres cívics, que no estan pensats per aquesta funció.

Persones de més de 60 anys

A Lleida, gairebé el 27% de la població és de més de 60 anys i ens cal tenir cura de les necessitats especifiques, comptant amb la seva implicació i participació. Postius ha explicat que un dels reptes que es posen és “ser proactius amb la solitud no volguda i per això s’implementarà un programa d’acompanyament, així com la promoció de la vida autònoma i activa de les persones mitjançant la xarxa d’equipaments municipals”. En aquest sentit, Postius s’ha compromès a “obrir els centres cívics als barris i fomentar-ne el seu caràcter intergeneracional promovent la interrelació entre centres cívics”. En aquesta voluntat, Postius ha explicat que “obrirem un espai per fer-hi ball els diumenges a la tarda, una cosa tan senzilla com aquesta és a dia d’avui una assignatura pendent amb la nostra gent adulta”.

En relació als espais residencials, Cervera ha explicat que “seguirem treballant per la instal·lació de residències, centres de dia i pisos tutelats per a persones grans en tots els barris de la ciutat que ho requereixin, sempre apostant per un model residencial i de centre de dia més flexible i polivalent i amb millor qualitat”. Cervera ha afegit que “promourem un parc d’habitatges dignes i adaptats a les necessitats de la gent gran impulsant accions com rebaixes de l’IRPF en lloguers de pisos”.

Benestar emocional i qualitat de vida

Des de Junts entenen que la salut és el bé més preuat de les persones i des de les administracions cal promoure-la, invertir en prevenció i garantir l’equitat. En aquest sentit, Junts es compromet a vetllar per la igualtat d’oportunitats, els entorns saludables i l’atenció a la salut de les persones per fomentar-ne la seva qualitat de vida i l’autonomia personal.

Postius ha explicat que “crearem la regidoria de Benestar Emocional i Qualitat de Vida, i ho farem per treballar conjuntament l’atenció a la salut i l’atenció social, especialment per aquelles persones més vulnerables com joves, gent gran, població migrada o nouvinguda o persones amb pocs recursos”. Postius ha explicat que “ens preocupa i ens ocupa la salut emocional de les persones, especialment dels més joves¸ i per això amb aquesta regidoria volem afavorir entorns positius així com potenciar competències emocionals per prevenir comportaments de risc”. Jové ha explicat que “la pandèmia ha canviat els nostres hàbits i ha tingut un efecte important en la salut emocional i per això volem treballar accions i polítiques que tinguin en  compte totes les edats, des dels joves fins als més grans”. Jové ha conclòs que les administracions “tenen la responsabilitat de promoure el benestar i posar els mecanismes necessaris des de tots els àmbits municipals, esports, cultura, educació, social o participatius”.

[ff id="3"]