El passat mes de setembre es va iniciar el contracte de manteniment i conservació de voreres, paviments, vialitat hivernal i brigada d’acció immediata. Avui podem afirmar que és un contracte efectiu en benefici de la qualitat de vida de lleidatans i lleidatanes.

El passat mes de setembre es va iniciar el contracte de manteniment i conservació de voreres, paviments, vialitat hivernal i brigada d’acció immediata. Avui podem afirmar que és un contracte efectiu en benefici de la qualitat de vida de lleidatans i lleidatanes.

Toni Postius va afirmar llavors, que permetria millorar la planificació i l’eficiència de les brigades d’obres en el desenvolupament de les seves tasques. Aquest fet ha quedat palès en els darrers mesos. El contracte correspon al manteniment, conservació i...
[ff id="3"]